Fågelskydd och skadedjurssanering 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan – när det passar dig

Fågelskydd och all form av skadedjursbekämpning har vår personal stor kunskap kring och erfarenhet av. Vi arbetar till exempel med stora och krävande fågelsaneringar på Stockholms tunnelbanestationer, spårvägar och i andra offentliga miljöer, vi fågel- och skadedjurssanerar givetvis även på företag och industrier och i privata miljöer. I vår kompetens och hela vårt servicetänk ingår att alltid leverera i tid och på utsatt tid – på tider som passar dig som kund. Vi skapar och installerar även fågelskydd/förebyggande åtgärder i alla miljöer, såväl privata som offentliga.

Kontakta oss för hjälp med fågelskydd

Fågelspillning är riskavfall

Fågelspillning är ett riskavfall som vi hanterar med absolut säkerhet vid saneringar. Allvarliga infektioner som papegojsjuka kan via luften spridas till människor från intorkat damm av fågelspillning. Även salmonella kan spridas till människor via fåglars avföring. Fastighetsägare och ägare av anläggningar är enligt Miljöbalken skyldiga att vid anmodan eller påpekanden, från vem som, omgående vidta nödvändiga saneringsåtgärder. Vi utför allt från lättare rengöringar till omfattande saneringar – på företag, i privata eller offentliga miljöer.

Förebyggande fågelskydd effektivt

För att minska riskerna med smittspridning från fågelspillning och olägenheter med fåglar i kan vi även skapa nära nog helt fågelsäkrade miljöer genom förebyggande åtgärder. Det handlar helt enkelt om att göra det omöjligt för fåglarna att vistas på platser man vill skydda. Bland annat har vi installerat och byggt förebyggande fågelskydd på tunnelbanestationer i Stockholm. Givetvis ger bra förebyggande åtgärder lägre eller inga saneringskostnader för fastighetsägaren.

Vi vill alltid skydda tredje part

Vid fågelsaneringar har vi på Svensk Skadedjurssanering alltid tredje parts (privatpersoners) säkerhet i främsta rummet. Därför arbetar vi som på bilderna här intill ofta nattetid för att för att eliminera riskerna för privatpersoner, i det här fallet kollektivresenärer. Det minimerar också störningarna i verksamheten för våra uppdragsgivare. När vi nyligen sanerade Gamla stans tunnelbanestation i Stockholm från bland annat fågelspillning, var det Strukton Rail som var vår uppdragsgivare.