Vi tar bort getingbon och getingar i Stockholm

Getingen i sig är inte ett skadedjur, men blir för oss människor obehaglig eftersom dess stick med gadden kan ge allvarliga reaktioner på överkänsliga människor. Getingarnas bon i våra hus kan vara väldigt störande. Dock sticks getingar endast om de känner sig hotade eller blir attackerade. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med att ta bort getingbon i Stockholm.

Var finns det getingar & getingbon?

Getingbon brukar ofta sitta vid uteplatser, bodar eller tak som skjuter ut. Getingboet överlever endast en sommar. När getingboet har vuxit till sig rejält i augusti månad är getingarna som mest irriterande. När man väl upptäcker ett stort antal getingbon eller stora getingbon, kan det behövas en sanering.

Hur slipper jag getingar & getingbon? 

 • Avlägsna getingbon tidigt på våren. Undvik att göra det på dagen då getingarna är inne i boet kvällstid och håller sig lugnare.
 • Gör inga snabba rörelser när en geting närmar sig.
 • Täck över kött och sött tilltugg när det ligger utomhus.
 • Ha helst inte på dig söta eller starka parfymer.
 • Gå inte barfota utomhus.
 • Låt bli att dricka ur öppnade burkar eller mörka flaskor som stått utomhus.

Varför bör man inte ta bort getingbo på egenhand? 

 • Risk för stickskador: Getingar är aggressiva och kan attackera om de känner sig hotade. Om du inte har rätt utrustning och kunskap kan du råka ut för stickskador, vilket kan vara farligt särskilt om du är allergisk mot getingstick.
 • Skador på bostaden: Om du inte vet hur man tar bort getingbo på ett säkert sätt kan du orsaka skador på bostaden eller på getingboet. Detta kan leda till kostsamma reparationer.
 • Otillräcklig bekämpning: Om du inte använder rätt produkter eller tekniker kan du misslyckas med att ta bort hela getingboet, vilket kan leda till att getingarna återvänder och bygger ett nytt bo.
  Därför är det bäst att överlåta getingbekämpningen till en professionell skadedjursbekämpare som har rätt utrustning, kunskap och erfarenhet för att ta bort getingboet på ett säkert och effektivt sätt.
Kontakta oss för bekämpning av getingar Mer om andra skadedjur