Vi bekämpar kackerlackor 

Få den hjälp du behöver och bli av med kackerlackorna

Den vanligaste arten av kackerlacka i Sverige är den tyska kackerlackan som kan bli 10 till 15 millimeter stor. Den angriper livsmedel, förorenar och sprider smitta. Kackerlackan är ljusskygg gömmer sig ofta när det är ljust. Den tyska kackerlackans känns igen genom sina två längsgående svarta streck  på halsskölden och är en allätare.

Var finns det kackerlackor?

Kackerlackor gömmer sig oftast dagtid, men är väldigt aktiva under nattetid och förflyttar sig genom att springa. Den trivs bäst i närheten av matvaror och tål temperaturer mellan +40 ner till -5 grader.

Hur kan jag slippa kackerlackor? 

  • Städa noggrant, i synnerhet där det är varmt och fuktigt
  • Ha inte mat och livsmedel ute öppet, utan förvara dem i slutna behållare.
  • Töm komposter och soppåsar ofta, då mat och fukt lockar fram insekterna.
  • Täta alla eventuella håligheter i väggar och rör.
  • Anlita oss för bekämpning av kackerlackor 
Vad är fördelarna med att bekämpa kackerlackor?

Att bekämpa kackerlackor är av yttersta vikt då dessa skadedjur utgör en hälsorisk för människor och kan orsaka allergiska reaktioner, förorena livsmedel och sprida sjukdomar. Genom att bekämpa kackerlackor minskar man också risken för att de sprider sig och etablerar sig i bostäder och företag, vilket kan leda till omfattande skador och kostsamma saneringsåtgärder. Dessutom kan närvaron av kackerlackor påverka företags rykte och kundrelationer negativt. Sammanfattningsvis är det viktigt att bekämpa kackerlackor för att bevara hälsa och säkerhet för människor och skydda fastigheter och företag från skador och förluster.

Är det farligt att ha kackerlackor i sin bostad? 

Ja, det kan vara farligt att ha kackerlackor i sin bostad. Kackerlackor är kända för att sprida bakterier och sjukdomar genom att kontaminera mat och ytor med avföring och saliv. De kan också direkt orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Dessutom kan kackerlackor förvärra astma och andra luftvägsproblem genom att sprida sina allergener i luften.

Om du misstänker att du har kackerlackor i din bostad, är det viktigt att agera snabbt för att få bukt med problemet. Det kan vara svårt att göra sig av med kackerlackor på egen hand, så det kan vara en god idé att anlita en professionell skadedjursfirma. De kan hjälpa till att identifiera källan till infestationen och ge råd om hur man kan förebygga en återkommande infestation.

För att undvika att få kackerlackor i din bostad bör du se till att hålla den ren och fri från matrester. Du bör också täta eventuella håligheter eller sprickor i väggar, golv och tak, eftersom kackerlackor kan komma in genom även de minsta öppningarna. Se till att fixa läckor och håll alltid en torr miljö i köket och badrummet. Att ta förebyggande åtgärder kan vara lika viktigt som skadedjursbekämpning av en befintlig kackerlacksinfestation, så det är en bra idé att vara uppmärksam på eventuella tecken på kackerlackor i hemmet och agera snabbt vid behov.

 

 

Kontakta oss för bekämpning av kackerlackor Mer om andra skadedjur