Bli av med kackerlackor

Den vanligaste arten av kackerlacka i Sverige är den tyska kackerlackan som kan bli 10 till 15 millimeter stor. Den angriper livsmedel, förorenar och sprider smitta. Kackerlackan är ljusskygg gömmer sig ofta när det är ljust. Den tyska kackerlackans känns igen genom sina två längsgående svarta streck  på halsskölden och är en allätare.

Var finns det kackerlackor?

Kackerlackor gömmer sig oftast dagtid, men är väldigt aktiva under nattetid och förflyttar sig genom att springa. Den trivs bäst i närheten av matvaror och tål temperaturer mellan +40 ner till -5 grader.

Hur kan jag slippa kackerlackor? 

  • Städa noggrant, i synnerhet där det är varmt och fuktigt
  • Ha inte mat och livsmedel ute öppet, utan förvara dem i slutna behållare.
  • Töm komposter och soppåsar ofta, då mat och fukt lockar fram insekterna.
  • Täta alla eventuella håligheter i väggar och rör.
Kontakta oss för bekämpning av kackerlackor Mer om andra skadedjur