Bekämpning av råttor i Västerås

Brunråttan kan bli mellan 20-30 centimeter lång, utan svansen inräknad. Svansens längd varierar från allt mellan 15-23 centimeter. Råttungarna blir könsmogna redan efter 2-4 månader. Ett par kan alltså producera mellan 800-1000 ungar om året.
Brunråttor är mästare på att ta sig fram – uppåt fyra-fem våningar genom avloppsrör och in genom extremt trånga passager på bara 15 – 20 mm. De kan orsaka stor skada med sina kraftiga käkar och inte minst sprida smittor.

 

Det finns ett antal sätt att förhindra råttors förekomst i sitt hem. Se till att det inte finns några vägar in i hus eller lokaler. Täpp till eventuella håligheter ordentligt då det räcker med ett hål lika stort som en enkrona för att en råtta ska ta sig in i väggen. Kontakta oss så hjälper vi dig att bli av med råttor och andra skadedjur.

 

Råttor trivs överallt där människor vistas, men även i fuktiga miljöer såsom källare och avlopp. Platser med avfall är också en miljö som råttan gillar.

Var finns det råttor i Västerås?

Råttor trivs överallt där människor vistas, men även i fuktiga miljöer såsom källare och avlopp. Platser med avfall är också en miljö som råttan gillar. 
Den kan även synas i parker och avloppssystem, där den kan ta sig in i fastigheter och orsaka stora skador. 

Hur kan jag slippa råttor? 

Det viktigaste är att se till att de inte kan komma in överhuvudtaget. Man kan vidta ett flertal åtgärder mot råttorna, både inomhus och utomhus.

 

Inomhus

 • Täta hål i grund.
 • Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med en maskvidd på högst 10 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing).
 • Kortklippt gräs runt huset
 • Undvik att plantera buskar och träd nära fasaden.
 • Undvik klätterväxter mot fasaden då gnagare är duktiga klättrare
 • Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller övrigt som ska vinterförvaras intill fasaden, då gnagare klättrar upp enkelt
 • Mata inte fåglar och ta helst upp spillet som hamnat under fågelbordet.
 • Lägg lock på sopbehållare samt se till att komposten sköts väl och ligger en bit från huset.
 • Det ska vara rent under altan/låga balkonger. "Bråte" tjänar som skydd för råttorna.

 

Utomhus

 • Håll rent i källare och placera kartonger på hyllor.
 • Kontrollera luftningsrör från toaletten upp till vinden.
 • Ha inte mat ute och töm skafferiet i sommarstugan.
 • Kontrollera att gallren till golvbrunnarna är ordentligt fastmonterade samt att det finns vatten i dem som försvårar gnagarnas framfart.
 • Kontrollera att genomföringar under bl.a. diskbänken, för rör och kablar är täta.
Kontakta oss för bekämpning av råttor Mer om andra skadedjur