Loppor

Loppor är blodsugare och livnär sig på blod från sina värddjur, främst däggdjur/husdjur och fåglar. Såväl djurloppor som fågelloppor kan angripa människor och orsaka irriterande bett. Det finns flera arter av loppor. Djurloppor är bland de vanliga arterna och kan även angripa människor. De flesta loppor lever på däggdjur, medan ett mindre antal av dem lever på fåglar. Loppor hittas speciellt på djur med päls och kan bli 2-4 mm stora samt orsakar utslag och klåda, hos både djur och människor.

Är loppors bett farliga?

Loppors bett är inte dödliga, dock klias det och ger ibland upphov till allergiska hudreaktioner.

Hur kan jag slippa loppor i hemmet?

Upptäcker du loppor hemma kan du vidta ett antal åtgärder för att bli av med dem.

  • Rengör hemmet grundligt samt dammsug. Detta är en effektiv åtgärd mot loppor.
  • Håll ett vakande öga på mattor där ditt husdjur brukar ligga.
  • Håll även ett öga på grovkök eller platser där avhängda trädgårdskläder placeras.
Kontakta oss för bekämpning av loppor Mer om andra skadedjur