Bekämpning av skadedjur och ohyra i Västerås

Om du bor i Västerås och är i behov av hjälp med skadedjurssanering kan vi här på Svensk Skadedjurssanering hjälpa dig.
Skadedjur i hemmet, på företag och i våra offentliga miljöer blir ett snabbt växande problem om man inte i tid går in med skadedjursbekämpning och skadedjurssanering. I Sverige och Västerås har nyare skadedjursarter, som vägglöss och kackerlackor blivit allt vanligare under senare år. Vägglössen och kackerlackorna konkurrerar om skadedjurs-uppmärksamheten, men tyvärr inte om utrymmet med våra traditionella skadedjur som råttor, myror, getingar, svartmyror, loppor, mjölbaggar och annan ohyra. Här nedan hittar du information om de vanligaste skadedjuren som våra kunder oftast söker om hjälp mot.

Kontakta oss