Sanering av vägglöss i Stockholm

Vägglöss ökar kraftigt i Sverige. Vägglusen blir fem till åtta millimeter lång och den art som lever bland människor gömmer sig i springor för att nattetid komma fram för att suga blod från sovande människor.


Reser du utomlands eller handlar begagnade möbler riskerar du att medföra vägglöss hem, då vägglössen kan finnas i möblerna. De vanligaste tecknen på vägglössens närvaro är svullnad och rodnad kombinerat med smärta och klåda p.g.a. vägglössens bett och framfart. Under dagen lever de i sängbottnar eller möbler medan de under nattens timmar uppsöker en lämplig värd att suga blod av. Oftast handlar det om sovande människor. Du kan inte göra dig av med vägglöss på egen hand. Därför är det viktigt att du kontaktar oss på Svensk Skadedjurssanering så fort som möjligt så att vi kan sanera vägglössen och lösa problemet åt dig.


Kontakta oss för bekämpning av vägglöss Mer om andra skadedjur

Hur vet jag att det är vägglöss?

En vuxen vägglus är ca 4-5 mm lång, med bred oval platt kropp. Lusens färg är ljust gul/brun. Dock ändras färgen till rödbrun efter att den sugit blod.
Andra sätt att upptäcka vägglöss är mörka spillningsfläckar, runda blodfläckar på lakan eller rester efter hudömsningar.

Är vägglöss farliga?

Vägglusens bett eller stick är inte farligt för oss människor, dock kan det hos vissa människor framkalla en allergisk reaktion av dess saliv. Stickets biverkningar är klåda, rodnad och svullnad. För många är det svårt att skilja vägglusens bett från mygg eller bromsbett. Materiellt orsakar vägglöss inga skador, men vållar lidande för de drabbade, både fysiskt och mentalt.

SANERA VÄGGLÖSS