Virussanering av företagslokaler och kontorslokaler

Vilket medel är bäst för kemisk desinfektion av föremål, ytor och virussanering?

Ibland uppstår frågor hur man bäst och mest praktiskt skall desinfektera större föremål och ytor. Vi skall försöka ge några enkla förklaringar om de medel vi har upphandlade och hur man kan tänka kring hanteringen. När vi pratar om lämpliga medel för kemisk ytdesinfektion gäller det i första hand ett alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tillsats av tensider (ex. 70+) eller när det gäller desinfektion av större ytor, Virkon. Tensider är till för den rengörande effekten. En förutsättning för en god virussanering och ytdesinfektion är att man behandlar ytan mekaniskt. Det fungerar alltså inte att bara hälla eller spraya över en yta.

 

Virkon (Viruskontroll)

Virkon har fått sitt namn från sin dokumenterade effekt mot alla virusfamiljer. Det är en sammansatt produkt som vid aktivering med vatten bildar ett flertal desinfekterande ämnen. Avdödar bakterier, virus och svamp och passar därför bra vid virussanering. Det går att använda på de allra flesta material (plast, gummi, trä, metall, textil). Virkon innehåller också en fettlösande tensid, vilket gör att det normalt inte behövs rengöring innan desinfektion. Efter att ytan har torkat (ca 10 min) kan det bildas ett tunt, vitaktigt skikt som, vid behov, torkas bort med vattenfuktad torkduk. Använd eller överbliven Virkon-lösning kan hällas ut i avloppet utan miljöpåverkan. Använd Virkon flitigt i ”kräksjuketider” (ex calicivirus). Virkon är inte hälsofarlig men bör användas med respekt precis som andra kemikalier. Använd handskar och skydda ögonen från stänk.

 

 

Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensider

Finns i 1-liters plastflaskor och 5 liters plastdunk. Alkoholbaserad ytdesinfektionsmedel är effektiva mot svamp, virus med hölje och de flesta bakterier. Däremot är effekten ringa eller ingen alls mot bakteriesporer (ex. sporer efter clostridium difficile) och nakna virus (ex. ”kräksjukevirus”, calici). De flesta material tål alkoholbaserad desinfektionsmedel men det kan verka uttorkande för vissa plaster och gummi, vid frekvent användning. Alkoholer i den här formen verkar uttorkande på huden. Använd handskar och skydda ögonen från stänk. Ångor i höga halter kan irritera luftvägar och ge huvudvärk, trötthet och illamående. Överkänslighet mot alkoholer är sällsynt. Alkoholer kan hällas ut i avloppet utan miljöpåverkan.

 

 

Sammanfattning av medel vid virussanering

Virkon kan med fördel användas till:

- Stora ytor (undvika spritångor).
- Punktdesinfektion i ”kräksjuketider” (ex calicivirus).
- Slutstäd efter patient med virusgastroenterit eller clostridium difficile. Nackdel: Kort hållbarhet.

 

Alkoholbaserad ytdesinfektionsmedel kan med fördel användas till:

- Punktdesinfektion av mindre mängder spill av kroppsvätskor på mindre ytor. Fungerar punktdesinfektion är ofta vanlig städning tillräcklig.

Hur man upplever lukt och ångor av kemiska ämnen är individuellt. Varken Virkon eller alkoholbaserad ytdesinfektion (70+) är farligt om man använder det rätt och skyddar sig från kontakt. Inget av dem är ”starkare” än det andra. Det måste också vara praktiskt att använda och vara lättillgängligt. Det är situationen som får avgöra val av desinfektionsmedel.

Det är inte nödvändigt att låta ett vårdrum stå tomt en viss tid efter städning/desinfektion. När ytor och utrustning är torra efter den mekaniska städningen/desinfektionen är rummet klart för att ta emot ny patient. De mikroorganismer som ev. inte avdödats eller avlägsnats via den mekaniska rengöringen/desinfektionen kan man inte ”vänta ut”. Mikroorganismer som är vanliga i sjukhusmiljö kan överleva i dagar-månader.
Rådgör gärna med oss om ni har funderingar kring desinfektion och virussanering.

 

Vårdhygien Skaraborg