Skadedjursbekämpning - Vi avhyser skadedjuren

Skadedjursbekämpning är en viktig del av att upprätthålla ett hälsosamt och tryggt boende eller arbetsmiljö. Ohyra kan snabbt bli ett problem och kräver professionell hjälp och en ordentlig sanering. Både privatpersoner och företag kan drabbas av skadedjur. Då är det viktigt att vara snabb på bollen och få bukt med dem. Här på Svensk Skadedjurssanering är vi ohyrans värsta fiender och tar till säkra och effektiva metoder av skadedjursbekämpning för att få bort dem för gott.

 

Kontakta oss

Vanliga skadedjur och varför man vill bekämpa dem

Skadedjur kan orsaka en mängd problem som sträcker sig från hälsorisker till skador på egendom. Därför är det viktigt att agera snabbt när du misstänker en infestation. Här är några av de vanligaste djuren och de problem de kan orsaka:

 

Råttor och möss är smittpridare

Råttor och möss kan sprida sjukdomar och orsaka skador genom att gnaga på elektriska ledningar och strukturer. Med våra metoder bekämpar vi råttor och möss och ser till att de inte kommer igen. 

 

Så upptäcker du dem - Kolla efter hål i väggar, spillning från djuren och var noga med att hålla rent vid sopkärl och komposter.

 

Kackerlackor utgör en hälsorisk

Kackerlackor är bärare av potentiellt farliga mikroorganismer och kan snabbt föröka sig om de inte bekämpas. Har dina utrymmen drabbats av kackerlackor tar vi hand om det och ser till att de försvinner för gott.


Så upptäcker du dem - Kackerlackan kan lämna spillning och sekret. Deras sekret finns ofta vid lister och golv och luktar illa. Kolla även efter ömsat skinn.

 

Vägglöss orsakar kliande bett

Har du fått bett och små svullnader på kroppen så kan det i värsta fall handla om vägglöss. De kan man få med sig hem i väskan om man är ute och reser. Tyvärr är de små och svåra att upptäcka under dagen då de är nattaktiva.


Så upptäcker du dem - Kliande bett eller små svarta prickar vid sömmarna i madrassen kan tyda på att du fått vägglöss.

 

Exempel på olika bekämpningsåtgärder av skadedjur

Skadedjursbekämpning omfattar en mängd olika metoder som kan anpassas efter skadedjurets typ och infestationens omfattning. Det kan till exempel röra sig om biologisk skadedjursbekämpning, fällor, termisk bekämpning, teknisk bekämpning eller en giftfri bekämpning. Det finns även andra metoder. Låt oss kika närmare på några av dem.

 

Naturlig eller biologisk skadedjursbekämpning

I vissa fall används naturliga fiender för att bekämpa ohyran. Till exempel kan rovdjur som rovfåglar eller rovdjursspillning användas för att kontrollera skadedjur som möss och sorkar. Till biologisk bekämpning hör även giftfria produkter för att få bort dem.

 

Mekanisk behandling

Inom mekaniska bekämpningsmetoder hör exempelvis fällor, fångstredskap och termiska behandingar. Termisk bekämpning innebär att använda värme eller kyla för att eliminera skadedjuren. Värmebehandlingar kan användas för att eliminera vägglöss och andra insekter som inte tål höga temperaturer.

 

Kemiska bekämpningsmetoder

Kemiska bekämpningsmedel används för att kontrollera och eliminera skadliga organismer. Exempel på sådana medel inkluderar insektsbekämpningsmedel, musgift och medel som avvisar mygg. Dessa produkter utformas för att störa djurens livscykel eller fysiska funktioner, vilket hjälper till att minska deras population och förebygga skador på grödor, fastigheter eller människors hälsa. Det är naturligtvis av största vikt att kemiska bekämpningsmedel är godkända och kontrollerade av Kemikalieinspektionen.

 

 

Svensk Skadedjurssanering erbjuder professionell skadedjursbekämpning

Oavsett vilken metod som används är det ofta bäst att överlåta skadedjursbekämpning till professionella som oss. Vi har den nödvändiga expertisen och utrustningen för att identifiera och hantera skadedjuren på ett effektivt och säkert sätt.

 

Vi bekämpar dina skadedjur enligt givna regler och riktlinjer

När det kommer till biocider och bekämpningsmedel följer vi de lagar och riktlinjer som krävs och använder endast godkända produkter. Samtidigt måste vi noga följa de användarinstruktioner som tillhandahålls. Efter användning tar vi hand om eventuella restprodukter och förpackningar på rätt sätt, i enlighet med de riktlinjer och rekommendationer som gäller för korrekt avfallshantering och sopsortering. Detta för att minimera miljöpåverkan och för att säkerställa att dessa ämnen inte hamnar på platser där de kan skada vår natur och hälsa.

 

 

När behöver privatpersoner skadedjursbekämpning?

 • Vid misstänkt infestation: Om du ser tecken på avföring, spår eller själva ohyran är det dags att agera.
 • Vid allergier och misstänkta hälsotillstånd: Skadedjur som kackerlackor och råttor kan bära på sjukdomar, vilket exempelvis kan ge allergier eller överföra sjukdomar som salmonella till människan.
 • Vid angripen egendom: Om djuren har orsakat skador på din fastighet, som att de gnagt på elledningar eller förstört isolering, är det nödvändigt med skadedjursbekämpning och sanering.


Företag och skadedjursbekämpning - Vanliga områden

 • Inom livsmedelsindustrin: Restauranger och livsmedelsbutiker är särskilt känsliga för skadedjur, vilket kan påverka både hälsa och rykte. Regelbunden inspektion och bekämpning är avgörande.
 • På lager och förråd: Företag som hanterar lagring av produkter kan drabbas av ohyra som kan förstöra varor och orsaka ekonomiska förluster.
 • I kontorsmiljöer: De kan störa arbetsplatsens produktivitet och trivsel. Regelbunden övervakning och åtgärder behövs.

 

Få professionell skadedjursbekämpning inomhus

Skadedjursbekämpning inomhus kräver noggrann planering och professionella åtgärder för att säkerställa att problemet hanteras effektivt och säkert. Här är en översikt över hur skadedjursbekämpning vanligtvis genomförs inomhus:

 

 1. Inspektion och identifiering - Det första steget är att genomföra en noggrann inspektion av det drabbade området. Det inkluderar att identifiera skadedjuren, deras bo- och förökningsplatser samt skadans omfattning. En noggrann identifiering är nyckeln till att välja rätt bekämpningsmetod.
 2. Utveckling av en bekämpningsstrategi - Baserat på inspektionen utvecklas en skräddarsydd bekämpningsstrategi. Detta kan inkludera användning av olika metoder och produkter, inklusive kemiska bekämpningsmedel, fällor, eller termisk behandling.
 3. Applicering av bekämpningsmetoder - Bekämpningsmedlen appliceras enligt den fastställda strategin. Det är viktigt att detta görs av utbildade och certifierade tekniker för att säkerställa effektiviteten och minimera riskerna för de som bor eller arbetar i fastigheten.
 4. Uppföljning och utvärdering - Efter att bekämpningen har genomförts följs situationen upp med regelbundna inspektioner för att säkerställa att skadedjuren har utrotats eller kontrollerats. Eventuella åtgärder justeras baserat på resultaten av dessa uppföljningsinspektioner.
 5. Förebyggande åtgärder - Slutligen är förebyggande åtgärder viktiga för att förhindra återkommande problem. Det kan vara att täta eventuella källor till intrång, som sprickor och hål i byggnadens struktur, samt att upprätthålla god hygien och ordentlig förvaring för att undvika att skadedjuren lockas tillbaka.


Det är viktigt att notera att skadedjursbekämpning inomhus måste genomföras med hänsyn till säkerheten för de boende eller de som arbetar i fastigheten. Därför är det alltid bäst att överlåta detta arbete till professionella skadedjursbekämpningsföretag, som Svensk Skadedjurssanering, för att säkerställa att det görs korrekt.

 

 

Vi värderar hög kundnöjdhet och säkra metoder

Svensk Skadedjurssanering hjälper dig direkt med skadedjursbekämpning när du fått oväntad påhälsning av ohyra. Vi erbjuder professionella tjänster med fokus på säkerhet och kundnöjdhet. Detta är bara några anledningar till varför du bör välja oss:


Vår erfarenhet - Vi har många års erfarenhet av skadedjursbekämpning och sanering, vilket gör oss experter på området.
Vi är certifierade tekniker - Våra tekniker är certifierade och välutbildade för att hantera olika skadedjurssituationer.
Vi använder miljövänliga metoder - Vi använder miljövänliga metoder och produkter för att säkerställa minimal påverkan på miljön.
Anpassade lösningar - Vi skräddarsyr vår skadedjursbekämpning för att passa dina specifika behov och din fastighet.
Nöjdkundgaranti - Vårt främsta mål är att säkerställa att du blir nöjd. Vi arbetar hårt för att lösa ditt skadedjursproblem effektivt och snabbt.

 

Kontakta oss idag för att få en kostnadsfri offert och en skadedjursfri tillvaro!