Professionell sanering av Huggormar

Huggormen är också den reptil som har störst utbredning i Sverige då den finns från söder till norr och saknas endast i den nordvästliga fjällkedjan. De nordliga huggormarna tycks bli något större än de sydliga med längd upp till 90cm för honor.

 

Utseende

Storlek upp till 90cm i extremfall men vanligtvis runt 65-70cm, hannarna är något mindre än honorna. Färgen på hannar har en grå eller silvergrå grundfärg med ett ljusare karaktäristiskt sicksack band på ryggen medan honorna oftast är bruna i grundfärgen. Huggormen kan också vara svart vilket på sina håll är relativt vanligt. Ibland kan man skymta sicksackbandet på ryggen på de svarta individerna medan vissa saknar det helt. Röda, mörkt blå, grön och även himmelsblå individer har påträffats.

 

Livsmiljö och fortplantning

Man träffar oftast på denna art på våren då de kommer ut i vårsolen efter en lång vintervila, till exempel i närheten av en sluttning som ligger i sydläge. Hannarna kommer ut först och kort efter ömsar de sitt gamla skinn och en tid efter kommer honorna ut. De parar sig i mitten av april och en bit in i maj och ungarna föds på sensommaren. Om man har tur kan man få se hannar som strider om en hona genom att resa sig upp och försöka tvinga ner den andre till marken . De biter ej varandra under dessa brottningsmatcher och de kan vara i flera minuter.

Antalet ungar varierar från 1-25 stycken, och de är c:a 10-12cm långa. Huggormen är ovovivipar, det vill säga den lägger inte ägg utan ungarna föds levande omgivna av ett membran från vilket de tar sig ut direkt efter födseln. Efter första ömsningen, vilket sker under det första dygnet, kan ungarna börja jaga och äter då främst små ödlor samt grodor.

Mot slutet av våren efter att parningen är över söker sig huggormen från övervintringsplatsen till födomarker som kan vara ängsmark eller åker, där de jagar sork och möss. Andra foderdjur är grodor och ödlor. En hona kan föda en eller två gånger under hennes relativt korta livstid, c:a 6-10 år.

 

Giftet

Giftet är relativt verksamt, droppe för droppe, men på grund av god sjukvård och den låga mängd gift som avges vid ett bett är det numera sällan livshotande men givetvis bör man uppsöka ett sjukhus om man har oturen att bli biten. En del bitna får en så kallad anafylaxisk reaktion, en allvarlig allergisk reaktion som kan vara mycket farlig. Omkring 200 personer blir bitna av huggorm i Sverige per år men endast enstaka dödsfall inträffar.

Hur kan jag slippa Huggormar?

Det är svårt att bli av med huggormar då de finns i naturen och tar sig till områden där de kan överleva. Vi på Svensk skadedjurssaneringen kan hjälpa er genom att sprida motmedel på tomten och på marken då flyttar de på sig från det området. Anledningen till att de väljer att flytta på sig är att de inte gillar lukten på botemedlen. 

Var finns de på tomten?

Huggormar brukar vanligtvis finnas i följande områden på tomten:

- Runt buskar
- Vid stenhögar
- Vid murar
- Runt sprängsten
- Samt andra ställen där det finns råttor och möss 

Kontakta oss för bekämpning av huggormar Mer om andra skadedjur