Bekämpning av Myror 

Det finns många arter av myror. De vanligaste i Sverige är svartmyra, röd skogsmyra (rödmyra), hästmyra och faraomyra, som alla kan vålla obehag och ställa till problem i våra hus och trädgårdar. Myrorna vandrar långt för sitt sökande efter mat. De samlar sig runt olika matkällor eller så följer de spår som de redan har fastställt, vilket är ett stort besvär för hem, organisationer och företag. Inomhus söker de gärna upp sötsaker såsom kakor,godis och socker.

Hur vet jag om det finns myror hos mig?

  • Olika vägar in och ut ur huset är indikationer på huruvida det finns myror i huset. Vissa arter av myror planterar ett spår av feromoner som leder till en matkälla. Detta lockar andra myror.
  • Jordhögar runt hål i marken och vid yttervägars bas är också tecken på myrors förekomst.

Hur förebygger jag myrors förekomst?

  • Sök efter tänkbara ingångspunkter och täta till dem.
  • Håll ren kökets bänkskiva, då myror dras till sötsaker.
  • Täck över alla livsmedel.
Kontakta oss för bekämpning av myror Mer om andra skadedjur