Bekämpa möss i Stockholm

Musen har en extremt bra anpassningsförmåga och kan inomhus ställa till betydande skada på livsmedel som den gnager på och lämnar urin efter sig. I Sverige har vi husmusen och skogsmusen, båda vanligt förekommande. Förekomsten av möss medför stora hälsorisker i kök och barns lekplatser, då möss tenderar att sprida sjukdomar under sin jakt efter mat och husrum. Mössen kan även orsaka skador på din egendom, vare sig det handlar om att gnaga sönder kablage, med kortslutning som risk, eller inredning i hemmet. Musen kan bli ca 10 cm, svansen oräknad och blir könsmogen efter ca tre veckor. Den kan ta sig igenom hål och glipor som är ca 6-7 mm, vilket motsvarar en pennas diameter.

Var finns det möss?

Husmusen håller sig gärna antingen på vindar eller under golv. Husmusen äter allt men dess främsta preferenser är spannmål och frön. Skogsmusen håller sig främst utomhus, men under kallare tider som höst drar den sig gärna in i villor och sommarhus för att värma sig och hitta mat inför vintern.

Hur kan jag slippa möss? 

Det viktigaste är att se till att de inte kan komma in överhuvudtaget. Man kan vidta ett flertal åtgärder mot mössen.


Inomhus

 • Täta hål i grund.
 • Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med en maskvidd på högst 5 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing).
 • Kortklippt gräs runt huset
 • Undvik att plantera buskar och träd nära fasaden.
 • Undvik klätterväxter mot fasaden då gnagare är duktiga klättrare
 • Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller övrigt som ska vinterförvaras intill fasaden, då gnagare klättrar upp enkelt.
 • Mata inte fåglar och plocka upp spillet som hamnat under fågelbordet.
 • Lägg lock på sopbehållare samt se till att komposten sköts väl och ligger en bit från huset.
 • Det ska vara rent under altan/låga balkonger. "Bråte" tjänar som skydd för råttorna.


Utomhus

 • Håll rent i källare och placera kartonger på hyllor.
 • Kontrollera luftningsrör från toaletten upp till vinden.
 • Ha inte mat ute och töm skafferiet i sommarstugan.
 • Kontrollera att gallren till golvbrunnarna är ordentligt fastmonterade samt att det finns vatten i dem som försvårar gnagarnas framfart.
 • Kontrollera att genomföringar under bl.a. diskbänken, för rör och kablar är täta.
Kontakta oss för bekämpning av möss Mer om andra skadedjur